1. september 2005

Lavtlønte tjener på hjemme-pc

I undersøkelsen foretatt av TNS Gallup på vegne av IKT-Norge er 310 brukere av hjemme-pc-ordningen intervjuet. Et sentralt punkt i undersøkelsen er at ordningen gir økt digital kompetanse.

Totalt scorer ordningen 75 poeng (av 100) i forhold til hvor fornøyd man er. Differansen i poeng på kunnskap før og etter ordningen er 17 poeng, fra 61 til 78.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket