10. november 2006

Leger googler diagnosen
Google har blitt et effektivt hjelpemiddel for leger, viser en fersk undersøkelse gjort ved et sykehus i Brisbane i Australia. Seks av ti søk i undersøkelsen ga riktig diagnose. Funnene viser at kunnskapsrike leger kan utnytte en søkemotor som Google svært effektivt.

Legeteamet ved Princess Alexandra Hospital i Brisbane, ble forelagt 26 diagnose-eksempler publisert i New England Journal of Medicine i løpet av 2005. Flere av dem var relativt sjeldne diagnoser, som Chrug-Strauss' syndrom og Creutzfeldt-Jakob-sykdom.

De kjente ikke til den korrekte diagnosen. I 15 de 26 tilfellene greide legene å finne rett diagnose ved hjelp av Google-søk. Undersøkelsen viste samtidig at gode resultater forutsetter ekspertise, og at sjansen for at Google ville være til hjelp økte når det dreide seg om en sjelden diagnose med unike symptomer.
Tekst 2 null beskriver og forklarer hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket