21. november 2006

Ny sentral skal sikre det norske internettet
Bare 16 av de større aktørene er også koblet sammen på Nix 2 som ligger i Telenors gamle hovedkvarter i Oslo sentrum. Bare Telenor og de alle største Internett-aktørene utveksler trafikk direkte seg i mellom.

Dette har åpenbart bekymret Post- og teletilsynet med Willy Jensen i spissen. For nå bevilger tilsynet penger til bedre sikring. Tilsynet gir nå penger til å opprette et tredje Nix-punkt i Tromsø.

"Avtale mellom PT og universitetene om bedre sikring av internettrafikken
PT ønsker å gjøre den norske delen av Internett mer robust. Et middel for å oppnå dette er at det opprettes samtrafikkpunkter flere steder i Norge. Flertallet av de norske internettilbyderne er koblet sammen i to samtrafikkpunkter (NIXer) i Oslo. I forbindelse med opprettelse av en ny NIX i Tromsø bevilger PT penger til universitetene, slik at sikringsnivået kan økes på de tre NIXene, " skriver tilsynet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket