2. januar 2007

2007 - nok et spennende medieår!
- Det blir et ekstremt spennende medieår, enda mer spennende enn 2006, sier Gimnes. - Aller mest gleder jeg meg til den digitale tv-krigen, den starter for alvor i 2007. Kampen mellom kabel, satellitt og ip-tv blir et bikkjeslagsmål. Vi skal også huske på at Norsk Televisjon er i gang i løpet av tredje kvartal. De 35 prosentene av den norske befolkning som i dag bare tar inn NRK og TV2 er en interessant gruppe konsumenter, sier Gimnes til NA24 Propaganda.

Han påpeker videre at aktørene innen dette markedet kommer til å bruke millionvis av kroner i markedsføring og posisjonering. - Det blir en distribusjonskamp, sier Gimnes. Og viser videre til at betalingsviljen på print viser fallende tendens, mens veksten i tv-markedet er stor.

- Betal-tv er større enn reklamefinansiert tv, vi får en ytterligere forskyvning i dette markedet. Samtidig går massekommunikasjonen tilbake. NRKs andel på 40 prosent og TV2s tilsvarende på drøyt 30 er en saga blott om få år. Markedet vil vokse, men det kommer til å vokse i bredden. Aktørene blir flere og bildet mer sammensatt.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket