30. januar 2007

FAD - Personvern p�timeplanen

Personvern på timeplanen
Et nytt undervisningsopplegg om personvern er utarbeidet i regi av Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet og Teknologirådet. Målgruppen er de eldste elevene på ungdomstrinnet og de yngste på videregående skole. Undervisningsopplegget sendes ut til landets skoler denne uken og klassesett kan bestilles på nettstedet www.dubestemmer.no.

- Målet er å gjere dei unge meir bevisste på bruk av personopplysningar om seg sjølve og andre på internett, og å skape refleksjon og diskusjon, sa Grande Røys.

Undervisningsopplegget har blitt til gjennom et samarbeid mellom Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet og Teknologirådet. Dessuten har to lærere deltatt i prosjektgruppa og materiellet har blitt testet ut i fokusgrupper med ungdommer. ”Hvorfor har vi ikke fått dette før?” var en av reaksjonene fra fokusgruppene.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket