14. januar 2007

Kampen om hjernekraften
- Jo mer modernisert et samfunn er, jo mindre interessert er ungdommen i matematikkfaget, sa postdoktor ved Universitetet i Oslo Camilla Schreiner.

Undersøkelser viser at det er jentene som har de beste karakterene. Camilla Schreiner understreket at det for å få denne hjernekraften penset over på realfag, er nødvendig å kommunisere via feminine verdier. I dag gjøres dette nesten utelukkende via maskuline verdier.

- Her har media og skole har en stor jobb å gjøre. Jentene ser ikke at ingeniøren og fysikeren gjør en viktig jobb. Men han er jo usynlig, og fungerer ikke som rollemodell i alle fall.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket