27. april 2007

P� H�yden - Allmennkringkasterne i det nye Europa (20.4.2007)

Allmennkringkasterne i det nye Europa
Med et stadig voksende EU og et Europa knyttet sterkere sammen enn noen gang, ser mange behovet for også å bruke allmennkringkasterne til en arena for offentlig debatt over landegrensene.

Dette er et av flere temaer som omhandler allmennkringkastingens rolle når Institutt for informasjons- og medievitenskap arrangerer seminar neste uke. En av organisatorene rundt seminaret er stipendiat Hallvard Moe.

- EU har lenge lidd under et demokratisk underskudd fordi innbyggerne ikke kan ta del i den offentlige debatten innenfor unionen på samme måte som de kan innenfor sin egen nasjonalstat. Professor Barbara Thomass fra Ruhr-Universität Bochum vil ha dette som utgangspunkt i sin innledning. Hun forsker blant annet på om allmennkringkasterne kan overføres til et europeisk nivå og nyttes som et verktøy til å bidra til mer velfungerende europeiske offentligheter, sier Moe.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket