23. april 2007

Truer med å stryke karakterene
Tall fra Database for høyere utdanning viser at gjennomstrømningen ved universitetet har gått kraftig opp de siste årene, totalt sett. Likevel er gjennomstrømningen ved UiO fremdeles et problem på en rekke fag.

UiO diskuterer kontinuerlig tiltak for å få masterstudentene raskere gjennom studiene. En ny idé som nå sannsynligvis skal opp til diskusjon, er å bruke karakterer som et ris bak speilet. Ideen dukket opp på Universitets- og Høgskolerådets seminar i januar. Dersom ordningen blir vedtatt, skal den gjelde for samtlige studenter ved UiO.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket