25. august 2008

www.vox.no/borgerogbruker

den norske befolkningens digitale kompetanse
27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke dagens teknologi. Bruk av pc avtar med alderen, men mangel på digitale ferdigheter gjelder ikke bare eldre mennesker.
Rapporten er basert på egenrapportering og respondentene blir spurt om sin erfaring med konkrete digitale operasjoner.
Hovedfunn
  • 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke dagens digitale teknologi. Mesteparten av disse har verken behov eller interesse for å bli bedre.
  • Svake digitale ferdigheter gjelder ikke bare de eldre i samfunnet
  • De som ikke bruker pc daglig på jobb, er mest utsatt for manglende ferdigheter
  • 75 prosent av befolkningen bruker pc daglig. Jo eldre du er, jo mindre bruker du pc og internett.
  • Menn har bedre digital kompetanse enn kvinner. Kjønnsforskjellen øker med alderen.
  • Det største digitale skillet ligger mellom de svake brukerne og de middels gode brukerne.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket