14. desember 2010

Fransk nødhjelp til papir- og nettaviser

Den franske staten gir om lag 20 millioner euro per år i tre år til nettavisene. 20 prosent av dette gis gjennom investeringer, mens resten går til direkte støtte til nettbaserte pressetjenester med ulik profil – politisk, generell, spesialisert, sport. Hver bedrift kan få inntil 1,5 millioner euro årlig i direkte støtte. Både papiravisers nettutgaver og rene nettsteder som Médiapart og Rue89 får støtte, men over halvparten (rundt 60 prosent) går til de førstnevnte. Det er avisbedriften som støttes og ikke individuelle journalister.

Kriteriene for å få del i denne støtten har skapt debatt. Vilkårene er blant annet at virksomheten må skape journalistisk, profesjonell og aktuell informasjon på nett, og ha minst én journalist ansatt. Blant annet har mange bloggere reagert på dette fordi de mener seg diskriminert når kriteriene ekskluderer denne typen formidling. Enkelte nettsteder som kunne ha fått støtte har takket nei fordi de frykter det kan gå utover troverdigheten å få statlig støtte.

Dette er bare noen av tiltakene Frankrike tar i bruk for å tilpasse pressen de moderne og digitale tider, og i dag, nesten to år etter at de ble annonsert, er mange av dem iverksatt. Det er likevel for tidlig å si om de har vært vellykket og om de bør tjene som eksempel til etterfølgelse for andre land.

Kilde: Vox Publica
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket