7. juni 2011

IKT-forskrift utsatt nok en gang

Forskriften om universell utforming av IKT under Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven blir ytterligere forsinket.
Saken ligger fortsatt i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, etter forberedende arbeid i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Forskriften skal sendes på 3 måneders høring etter at det er behandlet i regjeringen. Ifølge en melding på Difis hjemmeside, blir forskriften nå tidligst kunngjort i januar 2012.

Les mer om universell utforming av IKT på Difis hjemmeside.

Kilde: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket