21. september 2011

Facebooks svar om bruk av personopplysninger

Facebook har svart på spørsmålene Datatilsynet sendte i juni 2011. Spørsmålene ble sendt på vegne av de nordiske datatilsynsmyndighetene og dreide seg om selskapets innsamling og bruk av personopplysninger.

I et ni siders langt brev fra det europeiske hovedkontoret har Facebook besvart alle spørsmålene fra datatilsynsmyndighetene. De inviterer samtidig til videre dialog.

Facebook bekrefter blant annet at det brukeren skriver på veggen blir benyttet til å målrette reklame. Selskapet understreker imidlertid at de ikke videreformidler personopplysninger til andre selskaper, ut over hva brukeren selv aksepterer ved å installere såkalte tredjepartsapplika¬sjoner. Det samme gjelder for foto og video. Når det gjelder ip-adresser oppgir Facebook at disse lagres i inntil 90 dager, men da kun til bruk for administrasjon og sikkerhet, ikke for markedsførings¬formål. Selskapet bekrefter også at de anser seg å være underlagt europeisk personvernlovgivning fordi de har sitt europeiske hovedkontor i Irland.

Bjørn Erik Thon understreker at personvernmyndighetene gjennom denne typen åpen og konstruktiv dialog med Facebook får mulighet til bedre å forstå hvordan sosiale nettsamfunn fungerer og vil kunne utvikle seg videre. - I den videre dialogen med Facebook vil vi forsøke å påvirke selskapet til i større grad å ta utgangspunkt i at brukerne bør få mulighet til å ”velge inn” nye funksjoner når de lanseres, fremfor å måtte ”velge bort” i etterkant. Et slikt prinsipp er i bedre samsvar med europeisk personverntenking enn hva Facebook har tilrettelagt for i dag.

Datatilsynet - personvern og informasjonssikkerhet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket