15. september 2011

Vi må lære hele livet

Våre konkurrenter, ikke minst i Asia, satser imidlertid enormt på utdanning og FoU. Vi kan ikke møte denne konkurransen gjennom et lavere lønnsnivå, vi må ligge i kompetansefronten. Det fordrer ikke bare en god grunnutdanning, men også en systematisk satsing på EVU.
/../
Kjære Tora Aasland og Kristin Halvorsen. Dere er ministre for forskning og utdanning. Men dere er kanskje også de viktigste næringsministrene vi har. Kan ikke dere ta initiativ til å etablere en dialog mellom myndigheter og næringsliv for å kartlegge de reelle behovene for EVU? Og kan vi ikke sammen få på plass incentivstrukturer for satsingen som både lærestedene, bedriftene og arbeidstagerne mener er attraktive?

Aftenposten.no

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket