3. september 2011

Krever sletting av datalogger

Datatilsynet nekter NTNU å oppbevare og bruke personopplysninger fra studenters IT-logger. NTNUs hensikt har vært å føre kontroll med at studentene ikke misbruker systemet ved å drive ulovlig fildeling. Nå forlanger tilsynet at NTNU umiddelbart sletter dataloggene.

Bakgrunnen er at NTNU har fått flere henvendelser fra rettighetshavere som mener å ha avdekket ulovlig fildeling blant brukere av NTNUs datasystemer.

Problemstillingen er todelt: For det første om NTNU har rett til å loggføre studenters datatrafikk for å avdekke ulovlig fildeling, samt annen ulovlig dataaktivitet, og for det andre om NTNU skal ha adgang til å benytte seg av personalopplysninger i den hensikt å videresende slike rettighetshaveres skriftlige advarsler til angjeldende studenter.

Datatilsynet svarer nei i begge tilfeller.

Kilde: Universitetsavisa
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket