27. januar 2012

EU-kommisjonen foreslår ny personvernlovgivning


EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til ny personvernlovgivning. Som EØS-land vil dette også gjelde for Norge. Datatilsynet oppfordrer regjeringen til å delta aktivt i høringsarbeidet, og ikke vente med å engasjere seg til regelverket er vedtatt.

Dersom forslaget fra kommisjonen blir vedtatt må alle aktører som behandler opplysninger om personer lokalisert i Europa forholde seg til det nye regelverket.

Forslaget gir også borgeren rett til å flytte opplysninger fra en nettjeneste til en annen, såkalt dataportabilitet. - Jeg tror at dersom man gir borgeren rett til å flytte egne personopplysninger fra ett sosialt nettsamfunn til et annet, vil det skape en dynamikk i markedet som vil være bra for personvernet. Da behøver man ikke lenger være lojale mot et nettsamfunn som har dårlig personvernpraksis, sier Thon.

At kommisjonen har lagt frem et forslag til en personvernforordning, og ikke et direktiv, mener Datatilsynet er av svært stor betydning. - Mens dagens personverndirektiv gir rom for nasjonale tilpasninger, vil en forordning måtte implementeres mer eller mindre uendret. Derfor er det viktig at Norge engasjerer seg i det høringsarbeidet som starter nå. Det nytter ikke å komme om noen år og si at den nye personvernlovgivningen ikke ble så bra som vi hadde håpet.

Kilde: Datatilsynet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket