24. januar 2012

Sier nei til Google apps

Narvik har vært den første i offentlig Norge som tok i bruk Google Apps. Kommunen ønsker å erstatte Lotus Notes, som er mye dyrere. Også ulike løsninger fra Microsoft trues av Google Apps.

Datatilsynet har konkludert at Google Apps ikke tilfredsstiller personopplysningsloven, blant annet fordi kommunen mister kontroll over opplysningene Google behandler gjennom nettskytjenestene.

Ifølge tilsynet har organisasjoner som bruker Google sine produkter i realiteten ikke mulighet til å kontrollere at både sikkerhet og personvern blir godt nok tatt vare på. De kan ikke vite hvor følsomme opplysninger lagres eller hvem har tilgang til dem.

Dersom ikke Google finner en løsning å tilpasse løsningene sine «som tilfredsstiller loven» vil Datatilsynet oppfordre Narvik kommune til å si opp avtalen sin med Google.

Kilde: Computerworld
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket