28. juni 2004

- Telenor tåkelegger sin egen forskning

Av Telenors årsregnskap for 2003 fremgår det lite av hva Telenor gjør med hensyn til forskning. Av de over hundre sidene er forskning omtalt noen få steder. Forskning synes derfor ikke å være et politisk budskap fra Telenor selv om hele it-bransjen måler sin forskningsinnsats i forhold til omsetningen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket