12. april 2005

Clemet og humaniora

Det er ikke bare humanister som har uttrykt forundring over at det lar seg gjøre å skrive en 200 siders forskningsmelding uten å nevne humanistisk forskning i mer enn én eneste setning (som jeg skal kommentere avslutningsvis). I neglisjeringen av humaniora overgår Kristin Clemet sine forgjengere.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket