16. mars 2007

NTNUs spill-forskning er i gang - IDG.no

NTNUs spill-forskning er i gang
Programmet er etablert for å møte et økende behov for styrket forskning på bruk og utvikling av dataspill i Norge. Et av de viktigste arbeidsområdene for programmet er å koordinere og stimulere til forskningsaktivitet internt ved NTNU og mellom NTNU og eksterne samarbeidspartnere.

Forskningen vil innbefatte forskningsprosjekter nasjonalt og innen EU, og vil ta i bruk master- og doktorgradsprosjekter.

Ifølge en pressemelding fra NTNU skal programmet stimulere til forskning på ulike aspekter innen dataspill, som design og utvikling, bruk, sosiale apekter, bruk av ny teknologi, musikk og lyd.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket