12. desember 2010

Provokasjon mot personvernet

beslutningen om å legge frem datalagringssaken for Stortinget nå er ikke bare et utilslørt forsøk på maktdemonstrasjon fra et parti som aldri har vært særlig opptatt av å beskytte personvernet og individets frihet. Det er også uttrykk for et fullstendig unødvendig hastverk.

EU evaluerer nå erfaringene med datalagringsdirektivet så langt. Et helt avgjørende spørsmål i denne evalueringen er om direktivet virkelig har bidradd så positivt til å bekjempe terrorisme og organisert kriminalitet som tilhengerne hevder.

HØYRE kan derfor ta seg god tid. Men /../ et parti som bygger sin ideologi på liberalkonservative ideer om individets frihet, bør ikke være med på å forsterke de altfor tydelige tendenser til et fryktbasert overvåkingssamfunn som har spredt seg i den vestlige verden det siste tiåret. Høyre vil ikke være gjenkjennelig dersom det slutter seg til Aps provokasjon mot personvernet og stemmer ja til at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Kilde: Leder - Aftenposten.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket