26. juli 2011

Imponerende open source-utvikling

Hvorfor velger noen å legge ut kildekoden og i mange tilfelle gi den bort gratis? Hvor mye kan vi stole på kvaliteten til åpen kildekode? Hvordan kan det ha seg at en gruppe løst koplet utviklere, uten bruk av tradisjonell prosjektledelse, med kravspesifikasjons og testingsprosesser som bryter med "beste praksis" på mange områder, basert på ildsjeler og dugnadsarbeid, klarer å lage kompliserte it-systemer som brukes av millioner?

Disse spørsmålene var blant dem Kevin Crowston og kollegaer ved universitetet i Syracruse forsøker å besvare i artikkelen i ACM Surveys: "Free/Libre Open Source Software Development: What We Know and What We Do Not Know" (under trykking). Hele 184 studier ble gjennomgått

Studiene viste at de viktigste grunnene for programmere å være med på utviklingen av åpen kildekode var å fremme egen yrkeskarriere, skape et renomme/status innad i utviklingsmiljøene, læringsmuligheter, dele kunnskap og ønske om å lage systemer som brukerne har behov for. Ideologiske faktorer, som "fight for free software", synes å spille en rolle for mange av programmerernes motivasjon, men i liten grad for firmaene som deltok.

Kilde: Computerworld
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket