31. mai 2012

NSMs årsmelding 2011: Grunnsikring viktig for samfunnet

I det digitale samfunnet, hvor alle er bundet sammen av datanettverk, er samarbeid helt nødvendig, både mellom offentlige etater og næringslivet. Nettet kjenner ingen grenser, heller ikke nasjonalstatens grenser. Derfor er Norge helt avhengig av andre lands myndigheter og bedrifter for å ha sikre nok nettverk.

Sikkerhetstilstanden er fremdeles ikke god nok i Norge. I årsmeldingen beskrives den som fortsatt svekket, med store sårbarheter og en generelt for lav risikoforståelse blant virksomheter.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket