11. februar 2005

En nasjon av lovbrytere

I dag blir Odelstingsproposisjon nummer 46 «om lov om endringer i åndsverkloven m.m.» lagt fram for Stortinget etter behandling hos Kongen i Statsråd. Universitetslektor i Informatikk Gisle Hannemyr mener at Regjeringens forslag til endringer i åndsverkloven vil gjøre oss alle til lovbrytere.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket