14. februar 2005

Slik kan vi svare på nye kopiregler

De europeiske landene har gått langt i gi musikk- og filmbransjen muligheter, men det gamle lovverket var da heller ikke tilpasset digitale medier og perfekte kopier. Man må ha forståelse for at bransjen for eksempel ønsket å tette hullet i dagens norske lovverk, som i praksis gjorde MP3-nedlastning ustraffbart.

Vi må i stedet bruke vår makt som forbrukere og kjempe mot bruken av kopisperre. For musikkbransjen er ikke pålagt å bruke den. Vi må som kunder styre dem til å lage rettferdige løsninger.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket