24. februar 2005

Simula-senteret utvider

Simula er i ferd med å inngå en avtale om et omfattende samarbeid som innebærer fiansiering av grunnleggende forskning i Simulasenterets avdeling for Scientific Computing i flere år fremover. Avdelingen utlyser derfor til sammen 8 postdoc-stillinger og doktorgradsstipendiater.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket