11. desember 2006

- Politiet tar stor risiko med nye pass
De punktene som Datatilsynet ønsket å få flere opplysninger om, er en risikovurdering av blant annet generell bruk av fjernavlesningsteknologi i passet, fjernavlesningsavstand, og integriteten for informasjon som er elektronisk lagret i passet.

I tillegg ønsker Datatilsynet en betraktning rundt passets gyldighet, som i Norge er ekstrem lenge, nemlig 10 år. I løpet av ti år endrer teknologien og dens sikkerhet seg mye. Datatilsynet har også spurt om passeieren får tilstrekkelig informasjon fra Politidirektoratet om hvordan personsopplysninger behandles i grensekontroller.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket