13. desember 2006

Se opp for generasjon Y
- For generasjon X, som er mellom 35 og 45, er jobben ekstremt viktig som identitetsskaper. For generasjon Y blir jobben mindre viktig, uttaler Poul Erik Jacobsen, administrerende direktør ved trendinstituttet Pej-gruppen i København, til A-magasinet.

Ingen generasjon har hatt så stor mulighet til å velge sitt eget liv som dem. De kan reise jorda rundt for en rimelig penge eller ta utdanning nummer to. Generasjon Y har en seriøs holdning til jobb og studier, samtidig ønsker de å leve et kreativt og "lekent" liv. De skiller også i større grad enn andre mellom jobb og fritid, og er mer sosiale i sin adferd. Felleskapet prioriteres.

De unges studievalg sier noe om den nye generasjonen arbeidstagere. Han mener at trenden i utdanningssøkingen det siste tiåret viser at ungdom særlig vender seg mot utdanninger som har med kropp, ernæring, samfunnsfag, media/kommunikasjon og dels humanistiske fag å gjøre.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket