18. juli 2007

Betenkt over at TONO skal spore fildelere
TONO, som forvalter av artistenes rettigheter, vil nå ha tilgang til fildeleres data-identitet for å stoppe ulovlig nedlasting av musikk. De mener å ha rett til å få utlevert IP-adresser fra nettselskapene, slik at det er mulig å spore opp fildelerne, og viser til Sverige der justisdepartementet har foreslått at artistene skal få en slik rettighet. I en høringsuttalelse peker TONO på at folk ikke har den nødvendige kunnskap om hvordan man skal respektere opphavsmannens eneretter.

Men Datatilsynet er betenkt. Til P2s Kulturnytt sier direktør i datatilsynet, Georg Apenes, at han synes det er betenkelig hvis forslaget innebærer en oppheving av politiets monopol på innsyn i folks IP-adresser.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket