2. juli 2007

dn.no - Stopper Media Norge

Stopper Media Norge
Medietilsynet ser ingen grunn til at Media Norge skal tillates så lenge Schibsted kontrollerer over en tredjedel av avismarkedet. Medietilsynet setter dermed foten ned for Media Norge.

«Schibsted vil med etableringen av Media Norge ASA få en andel på over en tredjedel av avismarkedet i Norge og vil derved ligge over normalgrensen for inngrep etter medieeierskapsloven. Medietilsynet finner ikke at det foreligger grunner som gjør at ervervet likevel bør tillates», skriver Medietilsynet. Medietilsynet mener videre at det ikke er grunnlag for en minnelig løsning.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket