9. juli 2007

Dette er innsIKT

Dette er innsIKT
Det store IKT-prosjektet i Oslo-skolen, "InnsIKT", har som mål at ingen grunnskoler skal ha mer enn 3,6 elever pr. PC innen utgangen av 2007. Over halvparten av skolene har et stykke igjen før de når dette målet, viser tall fra Utdanningsetaten. På noen skoler må opptil 20 elever dele på en PC.

I løpet av sommerferien blir de siste 42 skolene tilsluttet InnsIKT-ordningen. Før skolestart skal disse skolene få nytt PC-utstyr og raskere internett. Utdanningsetatens oversikt over PC-tetthet viser imidlertid at også skoler som allerede er med i InnsIKT sliter med å nå målet om 3,6 elever pr. PC.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket