9. september 2007

Dag og Tid

For rikfolk, arbeidsfolk og trygda
At lektorane er vortne så få, har òg gjort dei svake i lønstinging­ane. I praksis har fagforeiningane deira vorte etne av Lærarlaget, som no heiter Utdanningsforbundet. Konsekvensen er klår: Frå 2003 til 2006 var lønsauken 11,4 prosent for ein lærar med berre lærarskulen, for ein lektor var auken 4,9 prosent.

Den same utviklinga ser vi elles i lønene til professorar. I 1975 tente ein professor godt over dobbelt så mykje som ein industriarbeidar. I 1999 tente professorar berre 50 prosent meir.

Slikt får fylgjer. Og her er vi framme ved paradokset: Ein av konsekvensane av utviklinga kan vera at den nordiske modellen ramlar i hop, eller i det minste vert kraftig svekt, nettopp på grunn av den nordiske modellen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket