24. september 2007

- Hva nå, Microsoft?
Informasjonsteknologi er det viktigste verktøyet for endring og forbedring. It kan bidra til enklere, raskere og rimeligere informasjonsutveklsing og informasjonsdeling.

It brukt riktig kan skyte hull i tykke silovegger, sikre samhandling og gjøre hverdagen enklere for oss. Men det krever åpenhet og fri konkurranse mellom alternativene. I en åpen verden kan ikke lenger en dominerende aktør som Microsoft tvinge oss som brukere av kontorstøtteprogrammer til å velge deres løsning. Og bare deres. Tiden er inne for å gi kundene frihet til å velge.

Kampen om fri konkurranse, valgfrihet og teknologiuavhengighet nærmer seg finalen. Nå er det den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO som er arena. En viktig etappe ble tilbakelagt på møte i organisasjonen i begynnelsen av denne måneden.

Microsoft fikk ikke viljen sin. Forslaget om å godkjenne den egenutviklede kontorpakken OOXML som en egen internasjonal standard ble stoppet av en historisk votering i ISO den 2. september.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket