18. september 2007

Gir 750.000 til dataprosjekt for innvandrerkvinner - regjeringen.no

Gir 750.000 til dataprosjekt for innvandrerkvinner
Det er Oslo kommunes enhet for mangfold og integrering som har søkt om midler til prosjekt: ”D@mer og d@ta - en satsing for fr@amtida”. I søknaden skriver kommunen blant annet:

"Av kvinner med ikke-vestlig bakgrunn i Norge er nesten halvparten bosatt i Oslo og Akershus. Kvinnene har lavere arbeidsdeltakelse og lavere inntekter. Mange mangler grunnleggende ferdigheter for å kunne møte samfunnets økende og varierte krav, tilpasse seg raske endringer i samfunnet og være kvalifisert nok til å kunne tilpasse seg i det som til tider er en veldig krevende rolle både som forelder, arbeidssøker/arbeidstaker. Når for eksempel valgdetagelse er lav blant kvinner med minoritetsbakgrunn er dette noe som bør være en indikasjon på deres (manglende) samfunnsdeltagelse."
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket