4. november 2007

Leseplasser ut - PS3 inn

Leseplasser ut - PS3 inn
Drammensbiblioteket er trolig kommet lengst i landet med dataspill. I vår kjøpte biblioteket inn 10 Xbox 360 og Nintendo Wii-konsoller. I høstferien arrangerte biblioteket et LAN-party med spilling hele natten. Primus motor er spesialbibliotekar Stig Elvis Furset ved Buskerud Fylkesbibliotek.

- Jeg er ikke i tvil om at vi har fått mer besøk av gutter. Da jeg tidligere fikk i gang utlån av spill på Rygge bibliotek, tiltrakk vi oss helt nye lånergrupper. Utlånet økte for alle medier. Men vi mener ikke å rettferdiggjøre spillene bare gjennom å styrke utlånet av bøker. Dette er et tiltak som står på egne ben, sier Furset. Han har flere mål med å fylle både barne-, ungdoms og voksenavdelingene med spillkonsoller.

- Vi vil ta dataspill som kulturuttrykk på alvor, på lik linje med litteratur, film og musikk. En tredje målsetting er å bygge ned noe av den medieangsten som er knyttet til dataspill. Det gjelder både den moralske, mediepaniske angsten som mange har, og teknologiangsten.

Han mener det også kan være mye direkte læringsutbytte i dataspill.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket