7. november 2007

�n av fem studenter har d�rlig r�d

En av fem studenter har dårlig råd
- Tallet på studenter steg merkbart på 1990-tallet fordi det var høy arbeidsledighet. I dag er arbeidsledigheten nesten ikke-eksisterende, sier Knut Boye.

Han mener mange av dagens studenter aldri skulle studert. Mange er ikke motivert for høyere, teoretiske studier. Derfor er dette sløsing med ressurser. Gå heller ut i arbeidslivet. Noen kan heller studere etter noen år.

- Mangel på motivasjon og omfattende arbeid ved siden av studiene gir svake resultater for mange. Jeg var nylig sensor ved en utdanningsinstitusjon. Lærerne var gode, men 35 prosent av de 300 studentene strøk og 20 prosent fikk dårligste og nest dårligste ståkarakter, E og D. Da har ikke studentene fått mye med seg. Slike resultater er alarmerende, sier Knut Boye.
Tekst 2 null beskriver og forklarer hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket