24. november 2007

Kulturkollisjon p�n�rt hold - bt.no

Kulturkollisjon på nært hold
Det mest interessante har vært å oppleve et sterkt møte mellom to svært ulike kulturer på nært hold; medienes nyhetskultur og skolens omsorgskultur. Mens journalistene har konkurrert knallhardt om nyheter, med elever som viktige kilder, har skolen, etter beste evne, forsøkt å skjerme ungdommene.

På Erdal ungdomsskole ble denne kulturkollisjonen ekstra tydelig fordi medietrykket var så stort, nyhetskonkurransen så sterk og presset på elevene så heftig.

Pressen ble informert om videotrusselen på en pressekonferansen klokken 11, mandag. Ifølge rektor var oppmøtet fra mediene like stort som når en statsråd blir avskiltet. Krisepsykologenes advarsler om at sensasjonsomtale av slike saker øker smittefaren, har åpenbart ikke gjort inntrykk

Situasjonen ble ekstra amper, mandag, fordi ingen medier kjente til saken på forhånd. Nettaviser har et voldsomt behov for kontinuerlig nyhetsjakt og oppdatering av nyheter. Den som har mest nytt å tilby, vinner kampen om leserne. Konkurransen foregår hele døgnet og legger et stort press på journalistene om å levere. Denne tidsklemmen gjør det ikke lett for reportere å leve opp til de presseetiske kravene om grundighet, etterrettelighet og balansert fremstilling.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket