23. juni 2009

Fildeling er bra for hele samfunnet - digi.no : Kommentarer

Fildeling er bra for hele samfunnet

To forskere ved Harvard Business School, Felix Oberholzer-Gee og Koleman Strumpf, har utgitt et essay på 46 sider, File-Sharing and Copyright der de prøver å se fildeling og opphavsrett i et bredere perspektiv enn man er vant med til daglig. De innrømmer at mange av spørsmålene de reiser vanskelig kan besvares tilfredsstillende med utgangspunkt i tilgjengelig forskning. Likevel konkluderer de med at fildeling i hovedsak er en gode for hele samfunnet, og har gagnet både publikum, artister og bransjen.

Det vanlige perspektivet på opphavsrett er at den skal sikre innehavernes fortjeneste. Oberholzer-Gee og Strumpf peker på at dette er faktisk og historisk feil.

Hensikten med opphavsrettsvernet er å fremme nyskapning av åndsverk. Det er et velferdstiltak, ikke for artisten, forfatteren eller utgiveren, men for samfunnet som helhet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket