2. juni 2009

– Full seier for opphavsretten | Journalisten.no

- Full seier for opphavsretten

– Det faktum at nyhetsovervåkeren Meltwater News ikke fikk medhold i at deres tjeneste ikke krever samtykke fra rettighetshaverne, anser vi som en full seier, sier daglig leder i Klareringstjenesten, Geir E. Engen. Engen kaller dommen en viktig seier for rettighetshaverne.

I dommen heter det at verken konkurranselovgivningen eller ytringsfriheten setter noen skranker for Klareringstjenestens krav om avtale. Meltwater News pålegges å betale 3,75 millioner kroner i form av inndratt nettofortjeneste i perioden 15. oktober 2008 til 25. mai 2009, inkludert renter. I tillegg kommer dekning av Klareringstjenestens saksomkostninger på 650.000 kroner.

Striden startet da Meltwater News bestemte seg for å nekte å betale vederlag til Klareringstjenesten. Meltwater hadde tidligere avtale med Klareringstjenesten, for årene 2004-2007, men ville ikke fornye avtalen i 2008. Selskapet ønsket en rettslig vurdering av grunnlaget for Klareringstjenestens virksomhet og innleverte stevning i fjor høst.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket