30. juni 2009

For mye avskrift | Journalisten.no

For mye avskrift

Saken er vel at tiårs lemfeldig framvisning av opphavet til kunnskapene aviser og journalister smykker seg med, sitter så hardt i veggene at det er smertefullt å snu. Hvis jeg skal dømme andre på meg selv, har de aller fleste journalister underslått kilder de helst burde oppgitt.

Det er relasjonen til leseren som krever transparens. Hvis mottakeren ikke vet om jeg har snakket med bonden, eller om sitatet er sakset fra et helt annet sted, kan leseren heller ikke bedømme om informasjonen kommer fra en reporter eller et medium han stoler på forstår temaet. Samtidig som jeg kler meg i lånte fjær og tar betalt for arbeid som normalt lønnes høyere enn oversettelse.

Nettet har gjort den slags sjusk langt mer gjennomskuelig. Hernes antar litt hovent at «Aftenpostens redaktør i det minste må lese IHT» og dermed ikke har sett avisens egen reportasje om kusparing før den kom på trykk. Men det er jo ikke sånn at alle vaktsjefer (redaktører) har lest alle artikler i alle aviser det kan være fristende å sitere. Eller at man etterforsker sine egne medarbeidere hver dag.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket