15. desember 2009

Flere gode forslag til bedre tidsbruk i skolen - regjeringen.no

Flere gode forslag til bedre tidsbruk i skolen

Tidsbrukutvalget leverer i dag sin rapport til kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- Våre undersøkelser viser at lærerne ønsker å bruke mer av sin tid på undervisningsrelaterte oppgaver og faglig oppfølging av elevene, sier utvalgets leder Kirsti Kolle Grøndahl.

- Mange oppgaver som lærerne i dag utfører i skolen, tar for stor del av lærernes tid. Dette gjelder blant annet konfliktløsning, holde ro og orden, fellesmøter, dokumentasjon og rapportering, lokalt læreplanarbeid og praktiske oppgaver.

Beslutninger som tas på de ulike nivåene, får konsekvenser for den enkelte lærers tidsbruk. Tidsbrukutvalget har derfor pekt på over 90 tiltak som kan gjennomføres på alle nivåer, og som vil ha betydning for at lærerne kan konsentrere seg om skolens kjerneoppgaver: Undervisning, vurdering og planlegging av undervisningen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket