21. desember 2009

thinking with my fingers: �rsakssammenhenger og spill

Årsakssammenhenger og spill

I anledning VGs ualminnelig dårlige artikkel om sammenhengen mellom et drap på Kongsvinger og spilling av World of Warcraft og Counterstrike, vil jeg vise til en artikkel om skoleskytinger og moralske panikker. Denne artikkelen kritiserer den overforenklede ideen om at mennesker ikke er i stand til å skille mellom fantasi og virkelighet, og den like enkle forskningen som underbygger denne konklusjonen - blant annet ved å vise til et solid forskingsmateriale som gir andre/alternative svar. Samtidig viser den til FBIs funn når det gjelder drapsmenn som spiller spill (s 28 i C. J. Fergusons artikkel).

I følge FBI er altså ikke årsakssamennhengen mediebruk -> vold, men interesse for å bruke vold -> mediebruk. Altså, hvis du liker/ønsker å bruke vold er du interessert i medieuttrykk som inneholder vold. Videre påpeker de at voldsmenn som bruker spill er mer interessert i voldshandlinger enn å kose seg med å spille. De er altså fokusert på våpen og vold, uansett kontekst.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket