19. desember 2009

Leder DN: Huitfeldt som smaksdommer - DN.no

Huitfeldt som smaksdommer

Dagbladet har signalisert at den ønsker regelendringer slik at avisen kan motta direkte pressestøtte, ved at løssalgsaviser inntas i ordningen. I 1974 stemte Stortinget for «Lex Arbeiderbladet», som sikret økonomisk særbehandling for Ap-organet. Nå ser det ut som den sittende kulturminister ønsker å strekke ut en hånd til en annen avis som står partiet nær.

På et vis var det fornuftig av Giske å nedsette mediestøtteutvalget. Dagens ordning har overlevd seg selv. Samtidig er tidspunktet vanskelig. Ingen vet hvor stor del av dagens mediekrise som skyldes konjunkturer og hvor mye som er strukturelle og teknologiske endringer.

Utvalget vil ikke si noe sikkert om hvordan nordmenn vil ønske å lese og delta i den offentlige samtale om fem, ti eller 20 år. Det er grunn til å tro at nesten uansett hva utvalget finner på, så vil et nytt støtteregime ha kortere levetid enn de 40 årene som dagens pressestøtteordning har vart. Hvis Huitfeldt i den politiske behandling av utvalgets rapport samtidig skal opptre som journalistisk smaksdommer, kan den bli en parentes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket