16. juni 2010

Si hei til "iPhone-direktivet"

EUs datalagringsdirektiv betyr at du som smarttelefonbruker snart kan måtte finne deg i at politiet har tilgang til flere hundre daglige oppføringer av hvor du til enhver tid har befunnet deg det siste året.

– Direktivet tar ikke innover seg den teknologiske utviklingen som har skjedd siden det ble vedtatt, blant annet eksemplifisert med fokuset på lokasjonsdata. Smarttelefoner og mobilt internett generelt – som iPad – var ikke noe tema for EU i 2006. Men det betyr at det skapes langt flere elektroniske spor nå enn det som var vanlig for 5 år siden, sier Harald Krohg, divisjonsdirektør for regulatorisk i Telenor.

Dagens lagring av lokasjonsdata har to hovedformål: Bestemme takstsoner, og som framtidig referanse ved eventuelle feilmeldinger i nettet.

Med EUs datalagringsdirektiv vil situasjonen bli ganske annerledes: Disse geoposisjoneringsdataene om oss vil da bli registrert bortimot døgnkontinuerlig, og lagret mellom 6 og 24 måneder.

Kilde: Teknisk Ukeblad
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket