31. januar 2011

Foreslår nye regler for offentliggjøring av skattelister

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om innstramminger i reglene om offentliggjøring av skattelister. Hovedformålet med forslaget er å redusere faren for misbruk av listene, og å unngå uheldig kommersialisering av opplysningene. Skattelistene skal fortsatt være offentlige, men det foreslås endringer i måten opplysningene gjøres offentlig.

Informasjon om inntekts- og skatteforhold er en sentral premiss for samfunnsdebatten og det er derfor viktig at skattelistene er offentlige. Prinsippet om offentlighet må likevel ikke føres så langt at det kan gå på bekostning av enkeltpersoners sikkerhet eller fører til en uheldig kommersialisering av skattelistene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I høringsnotatet foreslår departementet at skattelisten skal være offentlig tilgjengelig på skatteetatens nettsider hele året. Det skal bare være adgang til enkeltsøk i skattelistene. Finansdepartementet foreslår videre at ordningen med utlegg av papirlister på skattekontorene avvikles. I stedet settes det ut PCer på skattekontorene hvor publikum kan søke i skattelistene som er tilgjengelig på skatteetatens nettsider.

Departementet foreslår at pressen fortsatt skal få tilgang til elektronisk kopi av skattelistene, men listene gis bare til redaksjoner som inngår en avtale med skatteetaten om ikke å publisere fullstendige skattelister.

– Pressen vil ikke kunne legge ut fullstendige lister på Internett, men en fortsatt tilgang til skattelistene for intern bruk i redaksjonen sikrer pressens mulighet til å drive kritisk journalistikk om skattesystemet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I høringsnotatet foreslås det også at opplysninger om avdøde personer og personer under 18 år fjernes fra listene. Høringsfristen er 28. mars 2011.

Les høringen her

Regjeringen.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket