17. januar 2011

Høring om datalagringsdirektivet

Direktivet krever at all datatrafikk skal lagres mellom seks og 24 måneder. Regjeringen foreslår 12 måneder. Det betyr at informasjon om hvor og når man ringer, sender e-post eller hva du gjør på internett vil bli lagret.

I slutten av måneden kommer saken opp til behandling i Transport- og Kommunikasjonskomiteen. Der legger de opp til en omfattende høring på hele fire måneder. Høringen begynner 31. januar og fortsetter 1. februar, 8. februar og 9. februar. Flere medlemmer av regjeringen vil bli innkalt. Komiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide, sier at regjeringens syn er uavklart, ettersom både SV og Sp tok dissens.

Komiteen sikter seg inn mot å avgi sin innstilling 7. april, slik at saken kan voteres over i Stortinget før påske.

Kilde: nettverk1.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket