26. januar 2011

- Som å kutte ut kyr i melkeproduksjon

Innovasjon Norge har fått et kutt på 100 millioner kroner i årets statsbudsjett. Det får nå konsekvenser for satsing på IKT som prioritert område.

- IKT er utvilsomt den enkeltfaktoren som bidrar mest til innovasjon i alle næringer, derfor blir denne prioriteringen uforståelig. Å kutte denne sektoren som satsingsområde, vil være det samme som å kutte satsingen på kyr i melkeproduksjonen for å bruke et språk som de besluttende myndigheter forstår, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge Fredrik Syversen.

Kilde: DN.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket