7. oktober 2004

IKT Norge mener regjeringen gir for lite

IKT-Norge er ikke imponert over satsingen på IKT i utdanningen.

- Budsjettet gjenspeiler ingen økning i midler, noe som tilsier at det skal bli vanskelig å nå målet om digital kompetanse for alle. Vi forutsetter at en betydelig andel av midlene avsatt til kompetanseutvikling for lærere brukes til å gi lærere pedagogisk IKT-kompetanse.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket