7. desember 2004

Borgerportalen ute på anbud

Folkeportalen eller Min Side har et beskjedent budsjett på åtte millioner kroner og er lovet ferdig til bruk for norske brukere allerede innen 1. juli. Den nye borgerportalen skal tilpasse og gjøre tilgjengelig alle offentlige tjenester digitalt for hver innbygger.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket