10. desember 2004

«Flickr» årets foto-hit

Både profesjonelle pressefolk og glade amatører bruker Flickr, en slags blogg for fotografer over hele verden.Det finnes faktisk eksempler på at bilder fra store nyhetsbegivenheter har ligget ute på Flickr før store nyhetsorganisasjoner som AP, Reuters og CNN har fått fatt i dem. Det siste eksempelet er terrorbombene i Jakarta i september, der lokale folk med kameras foreviget hendelsene lenge før avisene, TV-stasjonene og frilanserne med avtaler hos de store byråene nådde fram til eksplosjonsstedet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket