4. januar 2005

Én million jobber gratis

Undersøkelsen er utført av TNS gallup, Markedsinfo for Akademikerne og NITO og viser at 30 prosent av ingeniørene får ikke betalt overtid utover fast lønn. Mellom 50 og 56 prosent av arbeidstakerne innenfor IKT, data, telefoni, forretningsmessig og finansiell tjenesteytelse sier de ikke mottar overtidsbetaling når de arbeider utover normal arbeidsdag.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket